Vso ponudbo knjig, ki so izšle pri 
založbi Zavoda RS za šolstvo, si lahko 
ogledate na spletni strani 
na kateri predstavljamo monografije, 
vodnike in priročnike za učitelje, 
strokovne revije, zbornike, učne 
načrte za devetletno osnovno šolo, 
učbenike in učna gradiva idr. 
 
Vabljeni k ogledu.

Naročanje:

• po pošti: Zavod RS za šolstvo, 
Poljanska 28, 1000 Ljubljana
• po faksu: +386 1 3005-199
• po elektronski pošti: zalozba@zrss.si
• na spletni strani: http://www.zrss.si

 

 Home Reviews Purchase  Lectures Music Author About Contact

 

Glasba  življenja

 


Presentation of the book by Denis Noble: Music of life / Predstavitev knjige Denisa Nobla: Glasba življenja together with: Marija Lesjak Reichenberg, Marjan Rupnik (interviewer)

 

An organism as a living system / Organizem kot živi sistem Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: Organizmi kot živi sistemi / International Conference Bioscience and Society: Organisms as living systems,

 

The presentation of the Slovenian translation of the book The music of life / Predstavitev slovenskega prevoda knjige Glasba življenja

debate
General discussion / Razprava na okrogli mizi

Matija Gogala, Slovenian Academy of Sciences and Arts
Robert Zorec, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana
Benjamin Podbilewicz, Faculty of Biology, Technion - Israel Institute of Technology
Marjan Rupnik, Faculty of Medicine, University of Maribor
Denis Noble, Department of Physiology, Anatomy & Genetics, University of Oxford
moderator:Gregor Zupančič, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

 
   

 


The MUSIC of Life: Biology Beyond the Genome ©Denis Noble